Mjerni sustavi za stambene zgrade

Mjerni sustavi za stambene zgrade

Problematika pravednog i točnog obračuna i naplate potrošene vode, tople vode i toplinske energije u stambenim zgradama svakim danom postaje sve aktualnija, kako u smislu pravednog obračuna, tako i u smislu smanjanja potrošnje toplinske energije i vode.
Većina stambenih zgrada u našem području nema ugrađene mjerne uređaje za vodu, toplu vodu i toplinsku energiju u svakom stanu i mjerenje se vrši samo na principu ukupne potrošnje zgrade. Posljedica takvog načina mjerenja prisilila je krajnje korisnike da se moraju zadovoljiti sa paušalnim načinom naplate.

Paušalno obračunavanje potrošnje često ili gotovo uvijek dovodi do veće potrošnje nerazumne za neke potrošače, što dovodi do konflikata između korisnika u raspodjeli troškova. U EU je bilo više istraživanja na temu raspodjele troškova i testnih projekata i svi rezultati pokazuju znatno manju potrošnju nakon uvođenja mjerenja potrošnje krajnjeg korisnika u odnosu na mjerenje na nivou cijele zgrade.

Na osnovu tih rezultata EU je odlučila da od 2011 više neće biti moguće naplaćivati paušalno.

Tehničke karakteristike:

Produkti u ovoj skupini imaju karakterističan dizajn, veličinu, način ugradnje, ali su dizajnirani tako da omogućuju ugradnju najsuvremenijih sustava za daljinsko očitanje mjerila, bez pristupa samom mjerilu. Mjerila imaju ugrađene elektronske komponente ili su pripremljena za naknadnu ugradnju elektronskog modula.
To znači da korisnici mogu birati između različitih sustava za daljinsko očitanje mjerila, s obzirom na stvarne potrebe i mogućnosti realizacije. U isto vrijeme ovaj tehnički pristup omogućuje korisniku da odluči o terminu realizacije ugradnje ili instalacije daljinskog očitavanja.

Daljinsko očitavanje:

Daljinsko očitanje mjerila znači da se mjerila ne očitavaju na lokaciji gdje je mjerilo fizički ugrađeno s vizuelnim očitavanjem, već se podaci o potrošnji prenose preko daljinskog sustava u zbirne centre.

Prednosti daljinskog očitavanja mjerila za korisnika:
1. Obračunava se stvarna mjesečna potrošnja i izbjegnuto je tromjesečno, polugodušnje i godišnje usklađivanje potrošnje.
2. Izbjegnuta je potreba za ulaskom očitavača u stanove, ometanje privatnosti, a time i mogućnost zlouporabe povjerenja prema nepoznaztim osobama i kriminalnih djela.
3. Zbog redovnih i ponovljenih čitanja (u nekim sustavima nekoliko puta na dan) drastično se smanjuje vrijeme reakcije otkrivanja kvarova i gubitaka u instalacijama ili uređajima. Imamo mogućnost postavljana parametara alarma, koji se aktiviraju na postavljenim limitima. U dosadašnjoj praksi, mjerila u kućanstvima su se očitavala vizuelno svakih tri ili šest mjeseci ili u nekim slučajevima čak i samo jednom godišnje. Sa manjim nedostacima u sustavu korisnici obično nisu primjetili pogreške, što je rezultiralo velikom štetom na objektima i potrošnji energije. Nažalost to ima negativan učinak na očuvanje okoliša, a izaziva i financijske gubitke.

  

natisni