Merni sistemi za stambene zgrade

Merni sistemi za stambene zgrade

Problematika pravednog i tačnog obračuna i naplate potrošene vode, tople vode i toplotne energije u stambenim zgradama svakim danom postaje sve aktualnija, kako u smislu pravednog obračuna, tako i u smislu smanjanja potrošnje toplotne energije i vode.
Većina stambenih zgrada u našem području nema ugrađene merne uređaje za vodu, toplu vodu i toplotnu energiju u svakom stanu i merenje se vrši samo na principu ukupne potrošnje zgrade. Posledica takvog načina merenja prisilila je krajnje korisnike da se moraju zadovoljiti sa paušalnim načinom naplate.

Paušalno obračunavanje potrošnje često ili gotovo uvek dovodi do veće potrošnje nerazumne za neke potrošače, što dovodi do konflikata između korisnika u raspodeli troškova. U EU je bilo više istraživanja na temu raspodjele troškova i testnih projekata i svi rezultati pokazuju znatno manju potrošnju nakon uvođenja merenja potrošnje krajnjeg korisnika u odnosu na merenje na nivou cele zgrade.

Na osnovu tih rezultata EU je odlučila da od 2011 više neće biti moguće naplaćivati paušalno.

Tehničke karakteristike:

Produkti u ovoj grupi imaju karakterističan dizajn, veličinu, način ugradnje, ali su dizajnirani tako da omogućuju ugradnju najsavremenijih sistema za daljinsko očitanje uredjaja, bez pristupa samom uredjaju. Uredjaji imaju ugrađene elektronske komponente ili su pripremljeni za naknadnu ugradnju elektronskog modula.
To znači da korisnici mogu birati između različitih sistema za daljinsko očitanje merila, s obzirom na stvarne potrebe i mogućnosti realizacije. U isto vreme ovaj tehnički pristup omogućuje korisniku da odluči o terminu realizacije ugradnje ili instalacije daljinskog očitavanja.

Daljinsko očitavanje:

Daljinsko očitanje merila znači da se merila ne očitavaju na lokaciji gdje je merilo fizički ugrađeno s vizuelnim očitavanjem, već se podaci o potrošnji prenose preko daljinskog sistema u zbirne centre.

Prednosti daljinskog očitavanja merila za korisnika:
1. Obračunava se stvarna mesečna potrošnja i izbegnuto je tromesečno, polugodušnje i godišnje usklađivanje potrošnje.
2. Izbegnuta je potreba za ulaskom očitavača u stanove, ometanje privatnosti, a time i mogućnost zlouporabe poverenja prema nepoznaztim osobama i kriminalnih dela.
3. Zbog redovnih i ponovljenih čitanja (u nekim sistemima nekoliko puta na dan) drastično se smanjuje vreme reakcije otkrivanja kvarova i gubitaka u instalacijama ili uređajima. Imamo mogućnost postavljana parametara alarma, koji se aktiviraju na postavljenim limitima. U dosadašnjoj praksi, merila u stambenim jedinicama su se očitavala vizuelno svakih tri ili šest meseci ili u nekim slučajevima čak i samo jednom godišnje. Sa manjim nedostacima u sistemu korisnici obično nisu primetili greske, što je rezultiralo velikom štetom na objektima i potrošnji energije. Nažalost to ima negativan učinak na očuvanje okoline, a izaziva i financijske gubitke.

natisni