- Delilniki

Delilniki toplotne energije - omogočajo ugotavljanje vašega dejanskega deleža porabljene toplote


Delilniki toplotne energije so indikatorji, ki omogočajo delitev toplotne energije na posamezne odjemalce v ogrevalnih sistemih s centralno oskrbo ogrevanja, kjer namestitev toplotnih števcev (kalorimetrov) ni mogoča.

Delilniki so elektronske naprave, ki so nameščeni na radiatorje s posebnimi pritrdilnimi elementi. Funkcija delilnikov je, da merijo temperaturno razliko ogrevalnega medija in ogrevane okolice. Samo merjenje poteka po načelu dvo-senzorskega merjenja, tako se izključijo možni zunanji vplivi. Na dobro vidnem LCD zaslonu ali preko programa za odčitavanje, se samodejno pridobijo podatki porabe na določen datum.

Najpogostejši način odčitavanja delilnikov je s pomočjo radijskih signalov, brez vstopa v stanovanja. Frekvenca delovanja je 868 MHz in transmisijska moč < 10mW.
Življenjska doba baterije je 10 let (+15 mesecev  varnostne rezerve).
Vsi delilniki, ki se uporabljajo za delitev toplotne energije so izdelani skladno s standardom SIST EN 834 oziroma SIST EN 835, ter nameščeni skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja.

 

 REFERENČNI OBJEKTI 2010


 

Brežice

Bizeljska 14

Gregorčičeva 19

Gregorčičeva 20

Ketejeva 6/8

Kregarjeva 5

Kregarjeva 9

Kregarjeva 11

Maistrova 2

Maistrova 4

Prežihova 11

Prežihova 13

Prežihova 15

Slomškova 5

Slomškova 9

Slomškova 11

Šolska 3

Šolska 6

Župančičeva 17

Vodnikova 1abc

Župančičeva 20

Gubčeva 16

Bizeljska 18

Prežihova 17

Bizeljska 25

Prežihova 12

Prežihova 10

Slomškova 3

Župančičeva 18

Kregarjeva 1

Slomškova 7

Šolska 7/9

Ljubljana

Puhova 9

Puhova 10

Puhova 11

Puhova 12

Brilejeva 2 - 4

Sežana

Sejmiška pot 6

Ulica Jožeta Pahorja 2

Ivana Rozmana 7

Sejmiška pot 8

Ulica Ivana Turšiča 1

Nika Šturma 10

Nika Šturma 12

Cankarjeva 10

  

Divača

Kraška cesta 32

Ulica Bogomira Magajne 5

Grosuplje

Stranska pot 1c

Taborska 3

Kozina

Slavniška 3

Postojna

Titov trg 3

Notranjska 1

Notranjska 1a

Senožeče 82b

Šmartno ob Paki 84

Ivančna gorica

Ljubljanska cesta 30a

Ljubljanska cesta 30b

Litija

CKS 14

CKS  7

Ulica Mire Pregljeve 4

CKS 16

CKS 99

Škocjan

 

natisni