- Radijsko odčitavanje

Daljinsko odčitavanje meril pomeni, da se merila ne odčitavajo na lokaciji, kjer je merilo fizično vgrajeno in ga je potrebno vizualno odčitati, temveč se podatki o porabi prenašajo preko daljinskih sistemov v zbirne centre.
Današnji sistemi daljinskega očitavanja meril praktično zajemajo in vklučujejo vse sodobne tehnologije prenosa podatkov od M-BUS sistemov, različni radijskih sistemov, GSM, GPRS, internet, ethernet..... in nenazadnje se lahko omenjene tehnologije med seboj prepletajo in jih lahko uporabimo vse naenkrat.
Zato je pomembno, da ob začetku postavljanja daljinskega odčitavanja spoznamo vse možnosti le-teh in tako se lažje odločamo glede sistema, ki je najprimernejši za investiorja.
Na parametre izbire sistema vplivajo gostota meril na določenem območju, že obstoječa infrastruktura ( pokritost s signali, radijske motnje, radijska prevodnost, dostopnost interneta), starost zgradb, novogradnja, upravitelji zgradbe, konstrukcija zgradbe, oddaljenost od zbirnega centra, vgradnja meril........


Prednosti daljinskega odčitavanja meril za uporabnika:
1. Obračuna se dejanska mesečna poraba in izognemo se kvartalnim, polletnim in letnim poračunom.
2. Izognemo se nujnim obiskom odčitovalca v stanovanju, kar moti zasebnost, posledično pa se povečajo možnosti zlorab zaupanja tujim osebam in kriminalna dejanja.
3. Zaradi rednega in večkratnega odčitavanja ( pri nekaterih sistemih tudi večkrat dnevno) se drastično zmanjša reakcijski čas odkrivanja napak in izgub na inštalacijah ali napravah. Imamo možnost nastavitve alarmnih parametrov, ki se sprožijo ob vsaki prekoračitvi nastavljenih meja. Po dosedanji praksi se merila v gospodinjstvih vizualno odčitavajo kvartalno, polletno ali v nekih primerih enkrat letno. Ob manjših okvarah na sistemu uporabniki običajno ne opazijo napak, kar se kaže v velikih škodah na objektih in porabi energije, ki je nesmotrna in obremenjujoča za okolje, kakor tudi velikost finačnih posledic.

 

natisni
Update cookies preferences